Katolsk PodCast

Katolsk PodCast

650 års dagen for Den hellige Birgitta

PODCAST: I år er det 650-året for Birgitta af Vadstenas død. Man regner helgeners dato efter deres dødsdato, fra den dag, de dør og går til Gud. Jesus havde kaldet Birgitta til Pilgrimsvandring til Det Hellige Land, hvor hun havde en vision af Jesu fødsel i Betlehem og af hans død på Golgata i Jerusalem. På vejen hjem til sit hus i Rom blev Birgitta syg.

Katolsk PodCast

At bede Rosenkrans

Blandt ikke-katolikker er det en udbredt opfattelse at “Rosenkransen” er en primitiv bøn, som enfoldige sjæle muligvis finder glæde ved, men som ikke passer til mennesker med en oplyst tro.

Katolsk PodCast

Helligånden

Pinsen står for døren og pinse og Helligånd hører sammen, som Fader, Søn og Helligånd i det kristne begreb om Gud. Som optakt til pinsen, har KATOLSK LIV haft en videosamtale om Helligånden, med monsignor Lars Messerschmidt i hans hjem i København.

Katolsk PodCast

Jesus advarer mod teologer og åndelige vejledere

Pastor Lars Messerschmidt prædikede lørdag, den 5 juni på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Mindedagen for en af Europas grundlæggere, den hellige Bonifatius, biskop og martyr. Han prædikede over Tobits bog 12,1.5-15.20 og evangelieteksten hos Markus kap 12, vers 38-44.

Katolsk PodCastUden kategori

Pinsemeditation – Hvem er du?

Edith Stein var en tysk-jødisk filosof. Hun dimitterede i 1916 under Edmund Husserl med en afhandling om empati. I 1922 omvendte hun sig til katolicismen og blev døbt.
I 1942 blev hun arresteret og sendt til gaskammeret i Auschwitz. I 1987 blev hun helgenkåret.

Katolsk PodCast

Frivillig i CARITAS Danmark

Stine Riegels Læsøe er 60 år og blev katolik som 30-årig. Hun er lykkelig gift med en from ateist, og fortæller til KATOLSK LIV, at det er “… sjovere at være gift med en from ateist end en skinhellig kristen”

Katolsk PodCastUden kategori

Europa i kulturernes krise

Det, vi på dette tidspunkt frem for alt har brug for, er mennesker, der ved en klar og levende tro gør Gud troværdig i denne verden. Det negative vidnesbyrd fra kristne, der talte om Gud og levede i modsætning til ham, har formørket hans billede og åbnet døren for vantro.

Katolsk PodCastUden kategori

Egoisme, kærlighed, kontemplation

“Således bygger ægte kærlighed mellem to mennesker heller ikke på den glæde, de har af hinanden, men på personsforholdet mellem dem dvs. på det at lære hinanden stadig bedre at kende og således få mulighed for at give sig stadig mere til hinanden.

Katolsk PodCastUden kategori

Vor relation til Gud skal være den rigtige

Jesus kom som læge for at helbrede de syge og ikke de raske, sagde præst Lars Messerschmidt under morgenprædikenen på Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Det skal forståes åndeligt; vores relation til Gud skal være den rigtige.
Læsning: Esajas bog kap. 58, vers 9b-14 og Evangeliet: Lukas kap. 5, vers 27-32

Katolsk PodCastUden kategori

Visdom & Magt

Der er fælles træk i dagens to læsninger. I læsningen fra 1. Kongebog gør Gud Salomo til hyrde. Salomo er ung og uerfaren og egentlig ikke egnet til at være hyrde for så stort et folk som Israel var på det tidspunkt.

Katolsk PodCast

Vi skal se fremad

En god og rig fortid er godt at tage med ind i fremtiden, sagde biskop Czeslaw Kozon under sin prædiken, særligt henvendt til søster Gertrud der fornyede sine klsoterløfter på dagen hvor hun i 60 år har været benediktinernonne på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.

Katolsk PodCastUden kategori

Kirken som levende stene

Efter gravkrænkelserne af jødiske grave i weekenden, som også er et angreb på kristenheden fordi Kirken i sin substans er jødisk, er det fint at lytte til en prædiken om Templet i Jerusalem og Kirken som levende stene.

Katolsk PodCastUden kategori

Abraham og Isak

Der findes flere ubehagelig og uforståelige fortællinger og beretninger i Bibelens første testamente. Ubehagelige fordi vi læser dem med nutidige øjne og har svært ved at se dem i den tid de er skrevet.

Katolsk PodCastUden kategori

Klippen er hans ord

Jesus diskuterede aldrig med de skriftkloge. Når Jesus taler gør han det med myndighed og hans lære står ikke til diskussion, og det har den moderne verden brug for at høre i en tid hvor alt står til diskussion.

Katolsk PodCast

Kunne I, i ét og alt fremme hinanden

Diakon i Den katolske Kirke i Danmark, Kaare Nielsen, er uddannet PREP-instruktør som er en forkortelse af “Prevention and Relationship Enhancement Program” og kan oversættes til “Et program til forebyggelse og forbedring af parforhold”.