Bibelen

Bibelen

Brevene i Ny Testamente

Efter Apostlenes Gerninger følger en lang række breve, som er skrevet til nogle af de kristne menigheder. Igennem disse breve kan man danne sig et indtryk af livet og læren i de tidlige kristne menigheder. Brevene inddeles i to hovedgrupper: De apostolske og de katolske breve.