Liturgi

Liturgi

Vejledning til fejring af liturgien

Biskop Czeslaw har den 20. juni udsendt en vejledning til fejring af liturgien. Anledningen er primært sidste års udgivelse af missalet på dansk samt en opfølgning på præsentationen af emnet på præsternes studieuge sidste år og drøftelser i præsterådet og pastoralrådet.

LiturgiMessen

Den hellige ordinære messe

Den katolske messe inddeles i to dele. Den første del kaldes ordets gudstjeneste, hvor der læses forskellige tekster fra bibelen, både fra Det gamle og Det nye Testamente. Guds ord, som står i centrum. Dette foregår igennem læsninger af folk fra menigheden (lektorer) og oplæsning af evangeliet af diakonen el. præsten.

LiturgiMessen

Messen i følge p. Stephen Holm

Hver søndag kirkeåret igennem er en lille påskedag. Vi holder jo netop søndagen som helligdag, fordi, – som Ingemann siger det i én af sine salmer: “Det var en søndag morgen skøn vor Frelser stod op af graven!”. Søndagens uundværlige højdepunkt er deltagelse i den hellige messe, fordi det netop er dér, hele påskemysteriet aktualiseres.