De etiske krav kommer først i anden række

Iøvrigt burde vi have lært af det 19. og 20. århundredes historie, at menneskene ikke rives ud af mørkets magter ved, at man formaner dem til at tage sig sammen og leve moralsk. Det har jo da ikke skortet på sådanne formaninger. Tænk blot på pavernes mange rundskrivelser om sociale og økonomiske spørgsmål. Alligevel har kristenheden svigtet i en grad, der råber til himlen – også den katolske verden har gjort det.

Læs mere

Den nye messes teologi

Baggrunden for denne artikel er min læsning af katolske indlæg om eukaristien efter 2. vatikankoncil i internationale medier. Et gennemgående træk i mange af disse indlæg er en anklage for, at den aktuelle messe ikke er katolsk, ja endda kættersk. Hvis uenigheden om messens liturgi når det højdepunkt, er der kun et lille skridt, før Den katolske Kirke igen bliver splittet.

Læs mere