Trosliv

Trosliv

Martha og Maria i os alle

Jesus irettesætter Martha, fordi hun er bekymret og urolig, og fordi hun irettesætter sin søster (Luk 10,40-42). Evangeliet beretter ikke, hvordan Martha reagerede, men vi kan forestille os, at hun ydmygt tog imod bebrejdelsen og satte sig ved siden af sin søster for i stilhed at Iytte til Jesu ord. Efter et stykke tid har de så måske rejst sig og tilberedt måltidet i fællesskab.

BønTrosliv

2. Individuel korsvejsandagt

I næsten alle katolske kirker er der en korsvej, dvs. 14 billeder eller figurer, som skildrer Jesu vej fra Pilatus’ palads til Golgata. Denne andagtsform har sin oprindelse i middelalderens Jerusalem, hvor pilgrimmene fulgte Jesu lidelsesvej ad den rute, som senere er blevet kaldt “Via Dolorosa” (Smertens Vej).

BønTrosliv

1. Bibelsk korsvejsandagt

I næsten alle katolske kirker er der en korsvej, dvs. 14 billeder eller figurer, som skildrer Jesu vej fra Pilatus’ palads til Golgata. Denne andagtsform har sin oprindelse i middelalderens Jerusalem, hvor pilgrimmene fulgte Jesu lidelsesvej ad den rute, som senere er blevet kaldt “Via Dolorosa” (Smertens Vej).

BønTrosliv

Tre korsvejsandagter

I næsten alle katolske kirker er der en korsvej, dvs. 14 billeder eller figurer, som skildrer Jesu vej fra Pilatus’ palads til Golgata. Denne andagtsform har sin oprindelse i middelalderens Jerusalem, hvor pilgrimmene fulgte Jesu lidelsesvej ad den rute, som senere er blevet kaldt “Via Dolorosa” (Smertens Vej).